44 - 46 Nguyễn Chí Thanh, P.1, TP.Đà Lạt
Reception 0633 77 88 99   0633 77 77 88
Sales 0633 55 55 52
Booking phonuihotel@toppyco.vn
Sales phonuisales@toppyco.vn
Restanrant phonuirestaurant@toppyco.vn